Instruktører


Jørgen Dybdal
Shian
Chiefinstruktør & Leder af Jundokan Danmark/Norge OGKK
7.dan Svart belte

Idar Ødegård
Leder av
Porsgrunn Karateklubb
5.dan svart belete

Jarle Midtbø
Instruktør
3.dan Svart belte

Øystein Sæthre
Instruktør
2.dan Svart belte
Bård
Bård Kristiansen
Instruktør
2.dan Svart belte