Informasjon fra Porsgrunn Karateklubb       

        

Treningstider
Du finner oss her
DOJO-ReglerGraderingPåmeldingsskjemaKalenderStyret
                                        

 

 

Vi ønsker alle nye utøvere velkommen til karatetrening i Porsgrunn Karateklubb. Vi trener en stilart som heter GOJU-RYU, som er en gammel stilart innen karate.  Stilarten kommer fra Okinawa og inneholder både myke og harde teknikker. GOJU-RYU vektlegger selvforsvar, teknikk og styrketrening.  Porsgrunn Karateklubb består av ca 70 medlemmer.

 

Instruktører:

Leder og hovedtrener for Porsgrunn Karateklubb er Sensei Idar Ødegård.

Idar innehar sort belte 5.grad i Goju-Ryu.

Jarle Midtbø - Sort belte 3.grad

Øystein Sæthre – Sort belte 2.grad

Bård Kristiansen – Sort belte 2.grad

Jan-Arild Kristoffersen – Brunt belte 2.kyu

 

NB !  Når det er skolefri, er det ikke trening.

  

Priser  :

Voksen (Fra og med det året du fyller 13 år)       kr 1.000,- pr. halvår.

Barn (9 år til og med 12 år)                                   kr    850,- pr. halvår.

Barn (6 år til og med 8 år)                                     kr    750,- pr. halvår

Betaling avgift vårsemester forfaller 25.januar.  Betaling høstsemester forfaller 1.september.

 

Betales til :

Porsgrunn Karateklubb                                    Konto : 2670 40 94336

v/Jan-Arild Kristoffersen

Moldhaugveien 16 D

3919 PORSGRUNN

Graderinger og treningsseminar

Normalt blir det utført 2 graderinger hvert år, henholdsvis mai/juni og november/desember. Vi avholder graderingsseminarene i egne klubblokaler.  I tillegg avholdes et varierende antall treningsseminar i løpet av året.

 

Utstyr 

Utstyr kan kjøpes gjennom PKK. Du kan prøve karate noen ganger uten drakt. Ved kjøp av drakt eller annet utstyr, ta kontakt med Idar.

 

Spørsmål kan rettes til instruktør.  Ta kontakt med:

Idar Ødegård  (90 03 29 73)  Jarle Midtbø (99 36 47 82)

 

 

Få nyheter og informasjon på e-post, send e-post til :      jarle@porsgrunnkarate.no